Organizacje

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wrocław, Polska

ul. Kuźnicza 29a, 50-138

tel.: 071 341 80 02
email: biuro@centrumtworczosci.pl
www: https://centrumtworczosci.pl

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka powstało w celu wspierania rozwoju dzieci, ich kreatywności i potencjału twórczego, poprzez kontakt ze światem sztuki i różnorodne działania artystyczne. Warsztaty, zajęcia plenerowe i kolonie organizowane przez Centrum prowadzą artyści i wykwalifikowani pedagodzy. Centrum realizuje wiele projektów. WCTD patronuje działaniom charytatywnym, realizuje międzynarodowe integracyjne projekty teatralne, uczestniczy w budowaniu tożsamości lokalnej młodych, wspiera merytorycznie pedagogów pracujących artystycznie z dziećmi, współpracuje z ośrodkami edukacyjnym w kraju i za granicą.

stopka strony