Organizacje

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

Wrocław, Polska

ul. Legnicka 65, 54-206

tel.: 602 738 234
email: kendowroc@audiobiel.pl
www: http://www.kendo.wroclaw.pl/

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo działa w ramach Polskiego Związku Kendo. Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz przeprowadzanie treningów Kendo, popularyzacja szermierki japońskiej na terytorium Wrocławia oraz organizowanie lokalnych oraz ogólnopolskich imprez sportowych.

stopka strony