Organizacje

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców

Wrocław, Polska

ul. Legnicka 65, 54-206

tel.: 0 666 377 364
email: biuro@wychowawcy.wroclaw.pl
www: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl

Stowarzyszenie swoją aktywność rozwija w dwóch zasadniczych wymiarach:
- prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży i dzieci losowo pokrzywdzonych, zaniedbanych kulturowo, ekonomicznie, zagrożonych złymi wpływami otoczenia, pozbawionych odpowiedniej opieki i możliwości rozwoju swoich zainteresowań;
- współpraca z wychowawcami oraz liderami pracującymi z młodzieżą, wspomaganie rodziców oraz opiekunów w funkcjach wychowawczych jak również budowanie środowiska zaangażowanych społecznie pedagogów;

Stowarzyszenie realizuje projekty: edukacyjne, sportowe, społeczne, profilaktyczne, ekologiczne, artystyczne, wymiany międzynarodowe i inne działania, które wynikają z szeroko rozumianego oddziaływania pedagogicznego i potrzeb młodych ludzi z którymi się spotykamy.

stopka strony