Organizacje

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

Warszawa, Polska

ul. Oleandrów 6,, 00-629

tel.: 22 826 52 46
email: wrzos@wrzos.org.pl
www: http://www.wrzos.org.pl

Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie.
WRZOS udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożliwia szeroką wymianę doświadczeń między partnerami, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w Polsce.

Podejmowane przez WRZOS inicjatywy mają na celu przełamanie niekorzystnych trendów w zakresie kształtowania i realizowania polityki społecznej obejmującej osoby najbardziej potrzebujące. Celem tak skonstruowanych działań jest osiągnięcie akceptowanej społecznie wizji rozwoju i wynikającej z niej długofalowej polityki społecznej państwa sprzyjającej rozwojowi osób, grup i organizacji.

stopka strony