Organizacje

WWF Polska

Warszawa, Polska

Usypiskowa 11, 02-386

tel.: 22 660 44 33
email: kontakt@wwf.pl
www: http://www.wwf.pl

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. WWF przyczynia się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie.

W Polsce WWF działa na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów. Prowadzi też działania edukacyjne i promuje rozwiązania prawne, które mogą pomóc w powstrzymaniu zmian klimatu. Od lat walczy również z przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami.

WWF współpracuje z partnerami: innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, a także z tymi przedstawicielami biznesu, którzy gotowi są prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

stopka strony