Organizacje

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

Warszawa, Polska

ul. Przemysłowa 30, 00-450

tel.: 22 628 69 30
email: polwa@unhcr.org
www: http://www.unhcr.pl

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na całym świecie. Funkcjonariusze biura uczestniczą w czynnościach organów prowadzących postępowanie o status uchodźcy. Biuro Przedstawiciela udziela wsparcia merytorycznego uczestnikom postępowania oraz organom administracji w szczególnie złożonych sprawach uchodźczych; organizuje kampanie informacyjne i edukacyjne, szkolenia dla takich instytucji jak: policja, Straż Graniczna, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia prawnicze. UNHCR monitoruje system prawny i administracyjny w Polsce z perspektywy uchodźców; wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz uchodźców.

stopka strony