Organizacje

Youth Organisations for Drug Action

Warszawa, Polska

Wejnerta 24/14, 02-619

tel.: 48 22 842 3561
email: contact@euro-yoda.org
www: http://euro-yoda.org

Fundacja wspiera budowę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodymi ludźmi w obszarach związanych z kwestią używania narkotyków, takich jak zdrowie publiczne, prawa człowieka czy leczenie uzależnień w krajach Europy. Organizuje spotkania i szkolenia młodych ludzi, wspomaga działania podnoszące kwalifikacje pracowników oraz wspiera finansowo ich udział w międzynarodowych wydarzeniach związanych z tematyką uzależnień.

stopka strony