Organizacje

Youth Support Centre

Lubin, Polska

pl. św. Barbary 1, 59-300

tel.: 795 292 560
email: contact.ysc@gmail.com
www: https://www.facebook.com/yscentre/

Fundacja organizuje wymiany międzynarodowe, konferencje, spotkania, wystawy i debaty. Promuje i informuje o możliwościach i programach wsparcia Unii Europejskiej i innych instytucji. Szkoli pracowników młodzieżowych i wolontariuszy. Korzysta z funduszy programu Erasmus+.

stopka strony