Organizacje

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

Kraków, Polska

os. Złotej Jesieni 16, 31-828

tel.: 012 644 50
email: zsgastr1@poczta.onet.pl
www: https://zsg1.pl

Technikum Hotelarsko Gastronomiczne nr 10 przy ZSG1 w Krakowie z klasami o profilu turystycznym, kształcącymi młodzież w wieku 16-19 lat w zawodzie technik organizacji turystyki szuka partnerów do przeprowadzenia zagranicznych praktyk zawodowych.

stopka strony