Organizacje

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Lębork, Polska

ul. Warszawska 17, 84-300

tel.: 59 862 21 92
email: lebork@eurodesk.eu
www: http://zsgzia.lebork.pl/

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu to szkoła publiczna, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Lęborku. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

ZSGŻiA jest największą w powiecie szkołą pod względem liczby uczniów i nauczycieli.  Za organizację pracy placówki odpowiedzialna jest kadra kierownicza szkoły, którą tworzą: dyrektor (odpowiedzialny za wszystkie sfery funkcjonowania placówki), wicedyrektor i kierownik kształcenia praktycznego, a także nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. 

stopka strony