Organizacje

ZHP Związek Harcerstwa Polskiego

Warszawa, Polska

ul. Konopnickiej 6, 00-491

tel.: 22 339 0645
email: sekretariat@zhp.pl
www: http://www.zhp.pl/

Organizacja wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględnia w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży. Organizacja jest akredytowana dla realizacji projektów w ramach Erasmus+ i EKS.

stopka strony