Organizacje

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

London, Polska

240 King Street, W6 0RF

tel.: +44 (0) 208 741 16 06
www: http://www.zpwb.org.uk/

Zjednoczenie jest uznane przez rządy polski i brytyjski, jak również inne polonijne organizacje na świecie, za organizację reprezentującą polską grupę etniczną zamieszkałą w Wielkiej Brytanii. Zjednoczenie istnieje w celu promowania i obrony interesów mniejszości polskiej w Wielkiej Brytanii, jak również interesów Polski i Polaków.