Organizacje

Fundacja Zrozumieć Autyzm

Łódź, Polska

Łagiewnicka 163 lokal 7, 91-863

tel.: 509 576 499, 601 901 415
email: info@zrozumiecautyzm.pl
www: www.zrozumiecautyzm.pl

Celami Fundacji są tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi i emocjonalnymi w najbliższym środowisku tych osób oraz wyrównywanie ich szans.

Fundacja realizuje swoje cele  m.in. poprzez:

- propagowanie wiedzy o spektrum autyzmu i zaburzeniach pokrewnych oraz sposobach ich terapii;

- wzmacnianie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz doskonalenie rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;

- pomoc społeczną dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

- ochronę i promocje zdrowia.

stopka strony