Organizacje

Zrozumieć Autyzm

Moniuszki, Polska

Łagiewnicka 163, 19-124

tel.: 509 576 499, 601 901 415
email: info@zrozumiecautyzm.pl
www: https://zrozumiecautyzm.pl/

Celami Fundacji są tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi i emocjonalnymi w najbliższym środowisku tych osób oraz wyrównywanie ich szans.

Fundacja realizuje swoje cele  m.in. poprzez:

- propagowanie wiedzy o spektrum autyzmu i zaburzeniach pokrewnych oraz sposobach ich terapii;

- wzmacnianie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz doskonalenie rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;

- pomoc społeczną dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

- ochronę i promocje zdrowia.