Organizacje

Związek Biur Porad Obywatelskich

Warszawa, Polska

ul. Gałczyńskiego 3, 00-362

tel.: 22 118 92 92
email: zbpo@zbpo.org.pl
www: http://www.zbpo.org.pl

Celami działania Związku są:

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną;
  2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego;
  3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego;
  4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  5. Ochrona interesów konsumentów;
  6. Promocja i organizacja wolontariatu;
  7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej.
stopka strony