Organizacje

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Kraków, Polska

Żułowska 51, 31-436

tel.: +48 12 418 77 70
email: kolping@kolping.pl
www: http://www.kolping.pl

Dzieło Kolpinga to organizacja pozarządowa, która już od ponad 20 lat realizuje projekty na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Działa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ma oddziały w 60 krajach na prawie wszystkich kontynentach! Realizuje wiele ciekawych międzynarodowych projektów. Chętnie wspiera młodych ludzi, którzy są liderami i chcą robić coś dobrego w swoim otoczeniu. Młodzi uczestniczą w działaniach Dzieła Kolpinga w swoich miejscowościach jako grupy pod nazwą Młody Kolping. Realizują własne inicjatywy i projekty na rzecz społeczności lokalnej.

Najważniejsze projekty:
- Aktywizacja zawodowa 
https://samodzielni.kolping.pl/
https://mamprace.kolping.pl/

- Rozwój kompetencji społecznych młodzieży 
https://aktywni.kolping.pl/

- Działania na rzecz osób starszych
https://www.kolping.pl/projekty/sos-dla-seniora-nowe-podejscie-w-uslugach-spolecznych-dla-osob-starszych.html

- Współpraca międzynarodowa - partnerstwa strategiczne i wymiany młodzieży i pracowników młodzieżowych (Erasmus+)
https://www.kolping.pl/erasmus-en.html

- Biuro Młodego Kolpinga Europa w Krakowie 
www.kolpingyoutheurope.com

stopka strony