Organizacje

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

Wrocław, Polska

Nowa 6, 50-082

tel.: 71 736 01 02, 71 343 86 66
email: dolnoslaska@zhp.pl
www: http://dolnoslaska.zhp.pl/

Organizacja jako patriotyczne stowarzyszenie należące do światowego ruchu skautowego kształtuje postawy i charaktery młodzieży polskiej oraz wspiera jej wychowanie zgodnie z wartościami harcerstwa. Drużyny harcerskie angażują się w akcje charytatywne, wspomagają działanie Caritasu, są wolontariuszami podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i biorą udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych.

stopka strony