Organizacje

Związek Kurpiów

Ostrołęka, Polska

ul. Świętokrzyska 2, 07-410

tel.: 29 764 58 30
email: biuro@kurpie.org
www: http://www.zwiazekkurpiow.pl/

Związek integruje Kurpiów i ludzi związanych z regionem; pracuje na rzecz rozwoju materialnego i duchowego Kurpiowszczyzny, dziedzictwa kulturowego Kurpiów.

The Kurpie Association
The Association integrates Kurpie people and other people connected with the Kurpie region. It supports the material and spiritual development of the Kurpie region and its cultural heritage.

stopka strony