Organizacje

Związek Młodzieży Białoruskiej

Orla, Polska

Szczyty-Dzięciołowo 5, 17-106


email: sonca@sonca.org
www: http://www.sonca.org/

Związek prowadzi działalność oświatowo-kulturalną; cyklicznie organizuje szereg imprez kulturalnych adresowanych głównie do młodzieży. Przykładowe projekty to: Turniej Młodzieży Białoruskiej "Turnier", Rajd pieszy "Ściana", Kupalle (plenerowy folkowo-rockowy koncert), projekt Projekt "Słonko dla wszystkich - Zahlanie sonca i u nasza vakonca” (ma na celu stworzenie banku informacji na temat Białorusinów w Polsce i Białorusinów w ogóle).


stopka strony