Organizacje

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA

Warszawa, Polska

ul. Konopnickiej 6, 00-491

tel.: 12 4300176
email: krakow@ymca.pl
www: http://www.ymca.pl/

Celem Związku jest jednoczenie chrześcijan oraz pomoc w rozwoju fizycznym, umysłowym i duchowym młodzieży polskiej. Podstawą pracy wychowawczej stanowi "imciarski trójkąt" wyrażający harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny jednostki, który opiera się na zasadach etyki chrześcijańskiej.

The Young Men's Christian Association
The aim of the Association is to unite all Christians and to help them in their physical, intellectual and spiritual development. Their education is based on Christian ethics.

stopka strony