Organizacje

Związek Młodzieży Wiejskiej

Warszawa, Polska

ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020

tel.: (22) 826 11 68
email: zkzmw@zmw.pl
www: http://www.zmw.pl

Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35 roku życia. Działa na arenie kraju od 1928 roku reprezentując interesy młodzieży z obszarów wiejskich oraz małych miasteczek.

Celem Związku jest: wychowanie w duchu umiłowania pokoju, wolności, tolerancji i sprawiedliwości społecznej, szerzenie postępu cywilizacyjnego i kultywowanie tradycji polskiej wsi, ochrona środowiska i zasobów naturalnych.

Dzięki ZMW młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, ale również zdobywać nowe kwalifikacje i poszerzać horyzonty. Możliwość rozwoju osobowościowego sprawia, że działacze Związku Młodzieży Wiejskiej mają możliwość korzystania z dóbr jakie stwarza rozwój Polski, a także członkostwo w Unii Europejskiej.

stopka strony