Organizacje

Związek Młodzieży Wiejskiej Częstochowa

Częstochowa, Polska

Waszyngtona 73/15, 42-200

tel.: 343 249 725
email: zmw.scz@gmail.com

Organizacja zrzesza osoby do trzydziestego piątego roku życia i reprezentuje młodzież z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Związek organizuje szkolenia, spotkania, wyjazdy i prelekcje, prowadzi świetlice środowiskowe i przeciwdziała dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży i dzieci gorzej sytuowanych ekonomicznie. Organizacja prowadzi staże zagraniczne oraz wymiany młodzieżowe  w ramach Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.
 

stopka strony