Organizacje

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbuma

Warszawa, Polska

ul. Tłomackie 3/5, 00-090

tel.: (22) 827 92 21
email: secretary@jhi.pl
www: http://www.jhi.pl/

Nadrzędnym celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy o historii Żydów polskich. Instytut jest ośrodkiem informacyjno-edukacyjnym (seminaria, konferencje naukowe, konkursy, wystawy); posiada bogaty zbiór archiwaliów, książek, dokumentów zabytków i dzieł sztuki związanych z historią i kulturą polskich Żydów; współpracuje z izraelskim Instytutu Yad Vashem.

stopka strony