Organizacje

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Kraków, Polska

ul. Św. Sebastiana 36/1, 31-051

tel.: +48 12 200 21 24
email: office@czulent.pl
www: https://czulent.pl/

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm i dyskryminację. Pracuje z instytucjami, agencjami rządowymi i ciałami dialogowymi w Polsce.

stopka strony