Organizacje

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Żywiec, Polska

ul. DWORCOWA 2, 34-300

tel.: +48 33 475 44 77
email: zfr@zfr.org.pl
www: https://zfr.org.pl/

Jesteśmy organizacją aktywnie angażującą się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wspieramy wszelkie inicjatywy w dziedzinie: edukacji, kultury i sztuki, ekologii, zdrowia, demokracji, poprzez programy: edukacyjne, kampanie społeczne, programy grantowe oraz stypendialne.

Prowadzone przez nas programy mają na celu aktywizację społeczną oraz rozwój aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych.

stopka strony