Poinformuj nas

Szukasz partnerów do projektów lub uczestników wydarzeń z zagranicy?

Z Eurodesk Polska znajdziesz ich szybciej niż myślisz. Informacja przekazana za naszym pośrednictwem to gwarancja dotarcia do tysięcy odbiorców w niemal całej Europie. Wystarczy wypełnić poniższy formularz. Informację napisz po angielsku lub w języku osób, do których jest skierowana. 

Krajowe Biuro Eurodesk Polska zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych tekstów i odmowy ich opublikowania lub rozpowszechniania bez podania przyczyn.


Uzupełnij dane
Uzupełnij dane
Uzupełnij dane
Sprawdź lub uzupełnij dane (dozwolone znaki specjalne .,&*#@%+!():;–_'"?)
Uzupełnij dane
Sprawdź poprawność danych
Sprawdź poprawność danych
Dane kontaktowe
Sprawdź lub uzupełnij dane
@
Sprawdź lub uzupełnij dane
@
Adresy email różnią się. Sprawdź poprawność adresów.
Sprawdź poprawność danych
Musisz wyrazić zgodę
* pole obowiązkowe
 
stopka strony