Poinformuj nas

Szukasz partnerów do projektów? Uczestników wydarzeń? Beneficjentów grantu?

Z Eurodesk Polska znajdziesz ich szybciej niż myślisz. Informacja przekazana za naszym pośrednictwem to gwarancja dotarcia do tysięcy odbiorców. W kraju lub za granicą. Aby przekazać informację, skorzystaj z poniższego formularza. Jeśli informacja jest przeznaczona dla odbiorców z zagranicy, napisz ją po angielsku.

Krajowe Biuro Eurodesk Polska zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych tekstów i odmowy ich opublikowania lub rozpowszechniania bez podania przyczyn.


Uzupełnij dane
Uzupełnij dane
Uzupełnij dane
Sprawdź lub uzupełnij dane (dozwolone znaki specjalne .,&*#@%+!():;–_'"?)
Uzupełnij dane
Sprawdź poprawność danych
Sprawdź poprawność danych
Dane kontaktowe
Sprawdź lub uzupełnij dane
@
Sprawdź lub uzupełnij dane
@
Adresy email różnią się. Sprawdź poprawność adresów.
Sprawdź poprawność danych
Musisz wyrazić zgodę
* pole obowiązkowe