Co nas nie zabije, to nas wzmocni


Bez względu bowiem na okoliczności międzynarodowa mobilność młodzieży jest wartością, której zaniedbać nie wolno. To sprawdzone i skuteczne remedium na antyeuropejskie myślenie i postawy - Wawrzyniec Pater, koordynator Eurodesk Polska.

Kryzys zablokował nie tylko realizację Erasmusa+ i innych programów wspierających współpracę i mobilność międzynarodową. Mocno ograniczył też działalność struktur informacyjnych dla młodzieży, zwłaszcza takich jak Eurodesk, powołanych do informowania o możliwościach mobilności, edukacji i współpracy międzynarodowej. Wystarczy rzut oka na misję Eurodesku: „Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat mobilności i zachęcanie ich do aktywności obywatelskiej”, aby wiedzieć, przed jakim dylematem stanęli konsultanci sieci. Nie tylko z dnia na dzień musieli zaprzestać prowadzenia bezpośrednich działań informacyjnych, to jeszcze ich komunikaty zmieniły się o 180 stopni. Zamiast informować i zachęcać młodych do wyjazdu na staże, wolontariat czy do udziału w projektach międzynarodowych, mówili im: „Zostańcie w domu”. Najdotkliwiej odczuli to nasi partnerzy z Niemiec, gdzie mobilność międzynarodowa jest bardzo ważnym elementem socjalizacji młodzieży i jednym z kluczowych elementów polityki młodzieżowej wspieranej przez wiele programów grantowych.

Dostosowanie do nowej sytuacji nie trwało jednak długo, zwłaszcza tam, gdzie sieć Eurodesku oparta jest na stabilnych krajowych strukturach informacji młodzieżowej, które wiedzą, jak najszybciej i najefektywniej docierać do młodych. Szybko stały się one przekazicielami rządowych komunikatów dotyczących pandemii, a Centra Informacji Młodzieżowej, które najlepiej znają problemy i potrzeby młodzieży, zaadaptowały swoje działania do nowej sytuacji. 

Z kolei biuro koordynujące Eurodesk na poziomie europejskim było katalizatorem tego, co jest największą siłą współpracy w sieci – wymiany doświadczeń, pomysłów na działalność i zdobywania know-how. Cotygodniowe webinary dla multiplikatorów Eurodesku, w czasie których organizacje należące do sieci prezentowały swoje projekty, oraz wykłady ekspertów od Snapchata i TikToka, dezinformacji w mediach cyfrowych czy skutecznego docierania z informacją do grup z mniejszymi szansami z pewnością już wkrótce przyniosą efekty w postaci nowych działań podejmowanych przez ich uczestników. W ten oto sposób Eurodesk próbował wykorzystać szanse, które paradoksalnie stworzył kryzys. Gdy się skończy, wyjdziemy z niego bogatsi o nowe doświadczenia, umiejętności i wiedzę. 

Warto podążać tym tropem. Tak jak wiele firm przekonało się, że praca zdalna może być równie efektywna co stacjonarna, tak jak nauczyciele poznali programy ułatwiające kontakt pozalekcyjny z uczniami, tak pracownicy Eurodesku odkryli nowe formy i możliwości docierania do młodzieży. W przypadku Eurodesk Polska oznacza to przygotowanie scenariuszy zdalnych eurolekcji, warsztatów o aktywności i mobilności. 

Bez względu bowiem na okoliczności międzynarodowa mobilność młodzieży jest wartością, której zaniedbać nie wolno. To sprawdzone i skuteczne remedium na antyeuropejskie myślenie i postawy. To szczepionka na eurosceptycyzm. Już wynaleziona i przetestowana.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Felieton ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#CoNasNieZabijeToNasWzmocni #WawrzyniecPater #Felieton

stopka strony