Europa po pandemii


Nowa rzeczywistość stawia wyzwanie przed centrami informacji młodzieżowej – jak pomóc młodym ludziom odnaleźć się w dobie kryzysu. Potrzebne będzie wsparcie i wskazanie kierunków rozwoju.

Żeby zrozumieć wpływ pandemii koronawirusa na sieć Eurodesk, przygotowaliśmy ankietę, w której wzięło udział 132 respondentów z 25 krajów, reprezentujących centra informacji młodzieżowej oraz organizacje młodzieżowe. Jej wyniki pokazują, że większość pracowników zrzeszonych w naszej sieci pracowała z domu (66,1%) i zachowała ciągłość działań. Niewielka, ale znacząca grupa zauważyła jednak istotne pogorszenie warunków pracy. Wśród niej 27,9% respondentów otrzymuje dziś niższą pensję niż przed pandemią, 15,3% boi się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy może stracić źródło dochodu, a 41,4% zauważa spadek motywacji. 

Wyniki ankiety pokazują jednocześnie, że sektor informacji młodzieżowej stosunkowo łatwo dostosował się do zmiennej sytuacji – aż 71,6% organizacji podczas trwania pandemii zaoferowało swoim odbiorcom nowe aktywności! Nie da się jednak ukryć, że warunki pracy w tej branży stały się mniej niestabilne. Co więcej, zawód pracownika informacji młodzieżowej wciąż bywa niedoceniany, mimo że jego rola we wspieraniu młodzieży w życiowych wyborach jest niezwykle ważna, a w czasach po pandemii – może zyskać jeszcze większe znaczenie. Z tej samej ankiety można bowiem dowiedzieć się, że młodzi ludzie boją się obecnie o swoją edukację (60,6%) i zatrudnienie (59,6%). Dlatego tak istotne jest, szczególnie teraz, by zapewnić im dostęp do informacji, pokazać nowe możliwości i podsunąć pomysły, które pomogą zminimalizować skutki kryzysu. 

Przed wybuchem pandemii instytucje UE debatowały nad najbliższym, siedmioletnim planem budżetowym. I chociaż negocjacje nadal nie są zakończone, a rok 2021 będzie prawdopodobnie okresem przejściowym, najnowsze komunikaty pokazują zwielokrotnienie budżetu na inicjatywy skierowane do młodzieży. Komisja Europejska zaproponowała, żeby aktualny budżet programu Erasmus+ (14,7 mld euro) wzrósł o prawie 10 mld euro, a Parlament Europejski zasugerował jego podwyższenie do kwoty aż 41 mld euro. Takie rozwiązanie dałoby zielone światło młodzieży, która aktualnie bardzo potrzebuje nowych dróg rozwoju. 

Pandemia pokazała, jak ważna jest solidarność i aktywność obywatelska. Oddolne inicjatywy społeczne wspierały najbardziej potrzebujących, a te na poziomie krajowym i europejskim zapewniały pomoc na szerszą skalę. To obrazuje, jak w praktyce sprawdziły się ideały, które są rdzeniem europejskich inicjatyw, takich jak Europejski Korpus Solidarności czy Erasmus+. Ostatnie wydarzenia stały się dla nas jedyną w swoim rodzaju lekcją, która przypomina, co jest naprawdę ważne – zdrowie, świadome społeczeństwo, demokracja, a także silna, zrównoważona ekologicznie gospodarka, w której młodzi ludzie mają swój głos.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#EuropaPoPandemii #AudreyFrith

stopka strony