Publicystyka -

Europejski Rok Umiejętności


Młodzi ludzie przyznają, że wyjazd na Erasmusa albo wolontariat zmienił ich życie, ale nie potrafią przekuć tego w atut i „sprzedać” zdobytych doświadczeń w swoim CV.

W ostatnim Orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE) Ursula von der Leyen zapowiedziała, że rok 2023 będzie Europejskim Rokiem Umiejętności. KE zamierza aktywnie promować unijne programy i inicjatywy umożliwiające podnoszenie kwalifikacji. W obchody Roku Umiejętności włączy się również Eurodesk ze swoją flagową kampanią informacyjną „Time to Move”, której celem jest zachęcanie młodych do zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność międzynarodową, np. wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. 

Istnieje wiele badań dotyczących wpływu studiowania za granicą na rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zarówno tych twardych, np. językowych, jak i miękkich, takich jak np. zarządzanie czasem. Wyjazd za granicę – na studia czy też wolontariat – zmusza młodego człowieka do wyjścia poza strefę komfortu i odnalezienie się w nowym otoczeniu, do nawiązania nowych znajomości, załatwienia formalności w urzędzie, założenia konta w banku. Uczestnicy projektów mobilności realizowanych w ramach programów Eramsus+ i Europejski Korpus Solidarności (EKS) zdobywają dzięki temu umiejętności społeczne, kulturowe i komunikacyjne. Z ankiety przeprowadzonej przez Erasmus Student Network (ESN) i sieć RAY wynika, że po powrocie są również bardziej skłonni do angażowania się w sprawy społeczne i inicjatywy lokalne.

Problem w tym, że młodzi nie zawsze zdają sobie sprawę ze zdobytych umiejętności. Przyznają, że wyjazd na Erasmusa+ albo projekt EKS zmienił ich życie, ale nie potrafią przekuć tego w atut i „sprzedać” zdobytych doświadczeń w swoim CV. W procesie autoewaluacji umiejętności może pomóc im np. Europass – wystarczy założyć profil na platformie i uzupełnić pola dotyczące np. edukacji, znajomości języków, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a wraz z rozwojem kariery dodawać kolejne informacje. Ciekawym narzędziem umożliwiającym ocenę umiejętności zdobytych pod- czas pobytu na wymianie studenckiej jest również stworzony przez ESN Erasmus Skills.

Wyniki trzeciej edycji przeprowadzonego przez Eurodesk badania Youth Info Survey 2022 pokazują, że ponad 90% młodych ludzi jest otwartych na udział w projekcie mobilności, a 96% postrzega taki wyjazd jako korzystny dla ich życia zawodowego. Wciąż jednak z możliwości, jakie oferują programy Erasmus+ czy EKS faktycznie korzysta niewielu młodych. Wśród czynników, które powstrzymują ich przed wyjazdem, najczęściej wymieniane są: przeszkody finansowe, trudności związane ze znalezieniem zakwaterowania i brak dostępu do informacji. Dlatego unijne programy powinny być jeszcze bardziej włączające, a ich priorytetem musi być zapewnienie możliwości mobilności jak największej liczbie młodych ludzi, bez względu na ich pochodzenie czy zasobność portfela. Europejski Rok Umiejętności będzie świetną okazją, aby położyć na to nacisk.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#EuropejskiRokUmiejętności #AudreyFrith #młodziludzie #mobilność

stopka strony