Publicystyka -

Niewidzialny zawód


Jako pracownicy młodzieżowi wierzymy w nasze działania, widzimy ich społeczny wpływ i to, jak zmieniają życie młodych. Mimo to na co dzień spotykamy się z negowaniem wartości pracy, którą wykonujemy.

Podczas rozmów z politykami, pracownikami z innych branż czy nawet znajomymi możemy się przekonać, że to, czym się zajmujemy, jest często nierozumiane. Brak wiedzy na temat zadań pracowników młodzieżowych utrudnia również pozyskiwanie funduszy na rozwój. 

Termin „informacja młodzieżowa” bywa rozumiany jako wszelkie działania informacyjne skierowane do młodych ludzi, w tym np. treści przekazywane przez TikToka, Facebooka, magazyny młodzieżowe… Mało kto utożsamia informację młodzieżową z usługami świadczonymi przez wykształconych w tym kierunku profesjonalistów. Nie wszyscy zdają też sobie sprawę, że w czasach wszechobecnych fake newsów i spadku zaufania do instytucji publicznych konieczne staje się dostarczanie młodzieży sprawdzonych i wartościowych informacji. Nowa generacja Europejczyków stoi przed wieloma wyzwaniami i potrzebuje rzetelnego wsparcia, żeby poznać swoje prawa, nowe możliwości i zrozumieć kierowane do niej treści. Te potrzeby dodatkowo uwypuklił kryzys wywołany przez pandemię.

Rola informacji w edukacji pozaformalnej była jednym z zagadnień, o których dyskutowano w czasie III Europejskiej Konwencji w sprawie Pracy z Młodzieżą, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku. W warsztatach, dyskusjach plenarnych i wystąpieniach wzięło udział ponad tysiąc uczestników. Aktywni byli również przedstawiciele sieci Eurodesk, którzy m.in. prowadzili warsztaty na podstawie publikacji Greening youth information services (o tym, jak sprawić, by praca na rzecz młodych ludzi szła w parze z troską o ekologię). 

Konwencja zapoczątkowała wdrażanie nowo przyjętego Europejskiego Programu na rzecz Pracy z Młodzieżą, który stanowi ramowy plan prowadzenia działań na rzecz młodych mieszkańców Europy. Ogół starań służących realizacji Programu nazwano Procesem Bońskim. Wśród nich znalazło się również dążenie Eurodesku do szerszego uznawania pracy na rzecz młodzieży. 

W przygotowanej przez UE Europejskiej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) po raz pierwszy pojawia się zawód pracownika młodzieżowego. Kolejny krok to uznanie zawodu pracownika informacji młodzieżowej. Ogólnoeuropejskie konsultacje potwierdziły, że te dwie profesje różnią się od siebie i wymagają innych kompetencji. Wniosek o uznanie nowego zawodu został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Teraz celem działań prowadzonych przez Eurodesk jest zwiększenie świadomości obywateli, a także stworzenie modelu postępowania dla krajowych rządów. Przyjęcie wspólnych zasad będzie kamieniem milowym w uznaniu naszego zawodu i naszym wkładem w umacnianie Europejskiego Programu na rzecz Pracy z Młodzieżą.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#NiewidzialnyZawód #AudreyFrith

stopka strony