Nowe hasła, stare priorytety


Bez większego echa przeszło przyjęcie nowej unijnej strategii na rzecz młodzieży, a przecież to dokument, który będzie kształtował europejską politykę młodzieżową przez najbliższe dziewięć lat - unijnej strategii przygląda się Wawrzyniec Pater, koordynator sieci Eurodesk Polska.

Bez większego echa przeszło przyjęcie nowej unijnej strategii na rzecz młodzieży, a przecież to dokument, który będzie kształtował europejską politykę młodzieżową przez najbliższe dziewięć lat. Warto przyjrzeć mu się bliżej, bo jego cele i założenia mają przełożenie zarówno na kształt unijnych programów edukacyjnych i młodzieżowych, jak i działania z zakresu informacji młodzieżowej, której poświęcona jest ta strona „Europy dla Aktywnych”. 

Nowa strategia rewolucji nie wprowadza. Jej tytuł – „Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych” – brzmi lepiej niż tytuł strategii sprzed 10 lat „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania”, ale pod nowymi hasłami kryją się dobrze znane priorytety. Angażowanie to zwiększanie aktywności młodzieży. Mała aktywność młodych obywateli UE to od lat największa bolączka osób odpowiedzialnych za młodzież na poziomie europejskim. Drugą jest niewystarczająca mobilność – dążenie do jej zwiększenia kryje się pod hasłem „łączenie”. „Wzmacnianie pozycji” to tłumaczenie niemającego dobrego odpowiednika w języku polskim angielskiego terminu „empower”, który, jak czytamy w dokumencie, oznacza „zachęcanie młodzieży do przejęcia kontroli nad swoim życiem”, w czym kraje członkowskie chcą pomóc, wspierając pozaformalną edukację młodych ludzi. 

W nowej strategii kładzie się większy nacisk na zapewnianie młodzieży dostępu do informacji i doradztwa. Wzywa się kraje UE do tworzenia punktów zapewniających wsparcie „dotyczące kwestii zawodowych, zdrowotnych i prywatnych oraz możliwości w zakresie edukacji, kultury i zatrudnienia”. A jako instrumenty potrzebne do realizacji strategii jej autorzy wymieniają prowadzenie „bardziej systematycznych” działań informacyjnych opartych na istniejących sieciach. 

Z nowości warto wymienić plany utworzenia stanowiska koordynatora UE ds. młodzieży, który ma usprawnić „współpracę międzysektorową” w Komisji Europejskiej i zapewnić „spójność informacji kierowanych do młodzieży”. Bruksela chce też wzmocnić dialog z młodzieżą (prowadzony dotąd pod szyldem „usystematyzowanego dialogu”), a kraje realizujące strategię mają się nawzajem informować o postępach za pośrednictwem „krajowych planerów działań”, z tym że mają to robić „na zasadzie dobrowolności”. 

Ta dobrowolność dotyczy… niemal całej strategii. Polityka młodzieżowa jest domeną krajów członkowskich. Owszem, jej cele i założenia uzgadniane są na poziomie europejskim, ale możliwości wpływania unijnych instytucji na ich realizację przez poszczególne rządy ograniczają się do „proszenia”, „zachęcania”, „rekomendowania” czy „wyrażania uznania”. Większe możliwości egzekwowania postanowień strategii (której przyjęcie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do jej realizacji) mają obywatele krajów członkowskich. W każdej chwili mogą się na strategię powołać, a za jakiś czas rozliczyć rządzących z jej realizacji. 

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Felieton ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#Nowe #hasła #stare #priorytety #WawrzyniecPater #felieton

stopka strony