Publicystyka -

Nowe wyzwanie


Sztuczna inteligencja przenika wszystkie dziedziny życia. Pracownicy młodzieżowi muszą być gotowi zarówno na szanse, jak i zagrożenia, które niesie.

Dla sieci Eurodesk wykorzystywanie nowych technologii jest priorytetem. Dzięki sztucznej inteligencji udaje nam się np. docierać w mediach społecznościowych wyłącznie do interesujących nas grup docelowych, co pozwala zoptymalizować wydatki na marketing. Sztuczną inteligencję wykorzystaliśmy również, uruchamiając Eurodeskowego Doradcę ds. Mobilności (EMA) – chatbota, który m.in. za pośrednictwem Facebooka odpowiada na pytania młodych ludzi w 9 językach. 

Zakładaliśmy, że EMA zmniejszy liczbę pytań do żywych doradców, ale skutek był odwrotny: z ponad 750 użytkowników jedna trzecia wykorzystała formularz kontaktowy do komunikacji z pracownikiem sieci. EMA pozwolił więc na dotarcie do większej liczby młodych i dodał element interaktywności do naszych usług, ale nie sprawił, że konsultanci mają mniej pracy. Sztuczna inteligencja nie jest jeszcze w stanie zastąpić ludzi w naszym sektorze. Po pierwsze, dlatego że chatboty nie są jeszcze na tyle rozwinięte. Po drugie – wciąż aż 90 proc. młodych ludzi w kwestiach mobilnością oczekuje spersonalizowanego do radztwa (ankieta z 2019 r.). I po trzecie: to wydarzenia plenerowe lub wizyty w szkołach pozostają rdzeniem działalności Eurodesku. Tylko w ten sposób możemy dotrzeć do wszystkich młodych ludzi. Nie każdy jest online! 

Wykorzystując nowe technologie, warto pamiętać, że nie liczy się narzędzie, lecz sposób jego użycia. Z pewnością w przyszłości pojawią się możliwości zastosowania sztucznej inteligencji np. do zwalczania mowy nienawiści lub fake newsów, ale też i takie, które będą niosły ze sobą ryzyko. Jako sieć musimy być pewni, że technologie służą tworzeniu otwartego społeczeństwa. Jesteśmy też odpowiedzialni za kreowanie wśród pracowników młodzieżowych i młodych ludzi świadomości w zakresie sztucznej inteligencji, a także jej konsekwencji etycznych, społecznych, związanych z bezpieczeństwem czy prywatnością. Dlatego też konieczna jest dalsza profesjonalizacja naszego sektora. Organy publiczne dostrzegają tę potrzebę. 22 listopada 2019 r. Rada Europy (RE) przyjęła rozporządzenie wzywające do ulepszenia kształcenia i szkolenia pracowników młodzieżowych. RE i Komisja Europejska ogłosiły też Program Pracy z Młodzieżą, podkreślając konieczność profesjonalizacji tego zawodu. 

Eurodesk podąża za tymi zmianami – to właśnie dlatego razem ze Stowarzyszeniem ERYICA, SALTO i Partnerstwami Młodzieżowymi przeprowadziliśmy badanie dotyczące profesji pracownika młodzieżowego i osoby zajmującej się udzielaniem młodzieży informacji. Rozpoznawalność i profesjonalizacja naszego sektora powinny być politycznym priorytetem na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#NoweWyzwanie #AudreyFrith

stopka strony