Propozycje nie do odrzucenia


Raport z “Projektu 25%” czytałem przez „informacyjno-młodzieżowe” okulary doszukując się wątków związanych ze zwiększeniem młodzieży dostępu do informacji i propozycji działań, które są już realizowane przez Eurodesk - pisze w najnowszym felietonie Wawrzyniec Pater, koordynator sieci Eurodesk Polska. 

Gdy w środku lata raper Mata zadeklarował swój start w wyborach na prezydenta  argumentując, że politycy nie interesują się młodym pokoleniem i lekceważą przyszłość pomyślałem sobie, że kto jak kto, ale akurat Unia Europejska to zainteresowanie wykazuje i o przyszłości myśli. Raport z zakończonego w połowie roku „Projektu 25%,” jest kolejnym na to dowodem.  

Projektu konsultacyjnego na taką skalę Unia jeszcze nie widziała. Jego inicjatorzy - Europejskie Forum Młodzieży i inne europejskie organizacje młodzieżowe (takie jak Rural Youth, o której wcześniej nie słyszałem, pewnie dlatego, że nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce) - zebrali 12 tys. pomysłów młodych ludzi związanych z przyszłością Europy. Autorzy raportu podzielili je na 9 obszarów tematycznych: klimat, ekonomia, transformacja cyfrowa, równość i sprawiedliwość społeczna, zdrowie, edukacja, UE i świat, demokracja w Europie, wartości, prawo i bezpieczeństwo oraz na kilkadziesiąt podkategorii. Podali też najciekawsze przykłady postulatów i pomysłów zgłoszonych przez młodych ludzi.

Największym zainteresowaniem cieszyły się sprawy związane z klimatem, sprawiedliwością społeczną, edukacją i demokracją w Europie. Młodzi chcą, by działania Unii na rzecz zrównoważonego rozwoju były bardziej kompleksowe. Domagają się większej aktywności w walce z dyskryminacją i działaniach mających na celu integrację mniejszości, chcą też równego dostępu do edukacji oraz włączania młodych ludzi w procesy polityczne i decyzyjne na poziomie europejskim. Propozycje w pozostałych obszarach również nie zaskakują. Zgłaszane były już wielokrotnie, bo „Projekt 25%” nie jest pierwszym, który stwarza młodzieży okazję do powiedzenia, jakiej chcą Europy. Pomysły nie są też szczególnie odkrywcze ani innowacyjne, a  wiele jest już w jakimś stopniu realizowana. Inne mają charakter życzeniowy (darmowa opieka zdrowotna dla każdego) lub mało realistyczny (zapewnienie w każdym kraju UE takiego samego dostępu do możliwości zatrudnienia). W najmniejszym stopniu nie umniejsza to wartości projektu. Postulaty dają konkretne wyobrażenie, jak młodzi widzą przyszłość Europy, ale wiele z nich to bardziej wytyczne niż gotowe rozwiązania (są więc trochę jak kodeks piratów – tych z Karaibów).

Ja czytałem raport przez „informacyjno-młodzieżowe” okulary doszukując się wątków związanych ze zwiększeniem młodzieży dostępu do informacji i propozycji działań, które są już realizowane przez Eurodesk. W jednym z poprzednich felietonów chciałem się nawet zakładać, że będzie ich blisko połowa. Zakład, niestety, bym przegrał, co nie znaczy, że takich postulatów nie ma w ogóle. Owszem są. Oto kilka przykładów: 

  • „lepsze informowanie o mobilności w ramach rynku pracy” - ten postulat nieco dziwi, bo akurat w ten sektor Unia inwestuje, i to nie mało (vide portal i doradcy EURES);
  • „położenie nacisku w edukacji na wiedzę, którą można wykorzystać w codziennym życiu” – tu kłaniają się eurolekcje Eurodesk Polska, których praktyczny wymiar sprawia, że są one tak dobrze oceniane przez uczniów;
  • „zwiększenie świadomości na temat programu Erasmus+” – ten postulat Eurodesk realizuje na wiele sposobów – poprzez prowadzenie eurolekcji, szkoleń czy wydawanie takich publikacji jak „Dla początkujących: Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności”;
  • „poprawa politycznej świadomości młodzieży, zwiększenie uczestnictwa, promowanie tożsamości europejskiej w szkołach” – chyba nikogo nie zaskoczę, gdy powiem że wszystkie te tematy są obecne w eurolekcjach;
  • „zwiększanie świadomości ekologicznej” – ten postulat Eurodesk, realizuje na poziomie europejskim, np. poprzez wydawanie takich publikacji jak Greening Youth Information Services, z kolei w Polsce - na Śląsku i w Częstochowie - trwa właśnie finansowany z funduszy Eurodeskowego Konkursu Grantowego ekologiczny projekt „EUROPlantacjA”;
  • „dostarczanie informacji w przystępny sposób” – to mój ulubiony postulat, który Eurodesk Polska stara się realizować w każdym działaniu, bo w informacji młodzieżowej w równym stopniu co treść, liczy się forma.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Felieton ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#wawrzyniecpater #informacjamlodziezowa #europadlaaktywnych #mata #projekt25% #piracizkaraibow, #efm

stopka strony