Sieć Cyfrowych Możliwości


Pandemia była motorem rozwoju cyfryzacji usług informacji młodzieżowej w Europie. Pracownicy sieci Eurodesk poznali nowe metody pracy z młodzieżą.

Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany wielu młodych ludzi zainteresowanych mobilnością edukacyjną oraz uczestnictwem w programach europejskich. Kolejne lockdowny oraz restrykcje sprawiły, że możliwości wyjazdu na wymarzone studia lub wolontariat zostały mocno ograniczone. W takich warunkach promowanie mobilności okazało się dużym wyzwaniem, dlatego sieć Eurodesk musiała dostosować działania do nowych realiów. Stąd m.in. pomysł na kampanię „Don’t Stop Dreaming, Start Planning”, której celem było podtrzymanie młodych Europejczyków na duchu oraz zachęcenie ich do udziału w projektach online. 

Swoje działania informacyjne do sieci przenieść musieli również koordynatorzy Eurodesku. Największy nacisk położony został na rozwój nowych kanałów komunikacji z młodymi ludźmi. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że sieć Eurodesk zdała pandemiczny egzamin. Większość, bo aż 82 % naszych multiplikatorów [konsultantów Eurodesk Polska – przyp. red.] poszerzyła swoją ofertę informacyjną o nowe formy interakcji z młodzieżą, takie jak quizy internetowe, wirtualne konkursy, podcasty. Kluczowymi kanałami docierania do młodych ludzi okazały się media społecznościowe. Eurodeskowcy zintensyfikowali swoje działania na Facebooku, Instagramie i Tik Toku. Podczas pandemii liczba postów opublikowanych przez organizacje zrzeszone w sieci wzrosła o 60%1 . Z kolei Eurodesk Brussels Link zorganizował tzw. webinaria środowe. Celem inicjatywy było przybliżenie koordynatorom i multiplikatorom Eurodesku nowych narzędzi pracy online, takich jak np. wirtualne wydarzenia. Podczas każdego spotkania uczestnicy poznawali jedną nową platformę lub aplikację i mogli wymieniać się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. 

W szybko zmieniającym się świecie, w którym kryzysy następują jeden po drugim, rośnie znaczenie rozwijania „odporności” sieci poprzez rozwój kompetencji jej członków. Obecnie eksperci Eurodesku pracują nad nowymi ramami kompetencji dla młodzieżowych doradców ds. mobilności. Dokument ten na celu m.in. sformułowanie jasnego planu edukacji i rozwoju zawodowego pracowników sektora informacji młodzieżowej. Znajdą się w nim również takie zagadnienia, jak np. metody wspierania zdrowia psychicznego i dobrostanu młodzieży. Badania pokazują bowiem, że to właśnie młodzi ludzie najmocniej odczuli skutki pandemicznej izolacji i rozłąki z rówieśnikami. 

Pandemia była motorem do pobudzenia cyfryzacji usług informacji młodzieżowej w Europie i zmotywowała nas do zredefiniowania naszych strategii i form działania. Pracownicy informacji młodzieżowej, zrzeszeni w sieci Eurodesk, rozwinęli swoje umiejętności cyfrowe oraz poznali nowe metody pracy z młodzieżą w wirtualnym środowisku. Transformacja ta była szybka i intensywna. Wciąż nie wiemy, kiedy kryzys faktycznie się skończy. Na kolejny będziemy z pewnością dużo lepiej przygotowani. 

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#SiećCyfrowychMożliwości #AudreyFrith

stopka strony