Publikacje

Dialog Kultur

Kolejny dodatek specjalny do „Twojego Eurodesku”! Tym razem o dialogu międzykulturowym.

W czerwcu 2008 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała konferencję z okazji „Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego”. Dyskutowano o międzykulturowości w projektach programów „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie”. „Dialog kultur” dokumentuje to, co się działo na konferencji i towarzyszących jej warsztatach

stopka strony