Publikacje

Europa dla Aktywnych

„Europa dla Aktywnych” to 72-stronicowy kwartalnik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Czasopismo porusza problematykę związaną z polityką młodzieżową Unii Europejskiej, edukacją międzykulturową, programami edukacyjnymi UE i informacją młodzieżową.

W drugiej połowie 2019 r. gazeta przeszła gruntowny lifting. Objętość gazety wzrosła niemal dwukrotnie. Zmienił się jej format i szata graficzna. Nie zmieniła się jednak jej misja. „Europa dla Aktywnych” jest po to by pomóc wszystkim beneficjentom programów edukacyjnym realizatorom i uczestnikom międzynarodowych projektów edukacyjnych i młodzieżowych. Ma rozbudzać pasje, inspirować, doradzać i mobilizować do działania.

„Europa dla Aktywnych” jest uzupełnieniem i wzmocnieniem działań informacyjnych FRSE - stron internetowych, publikacji, licznych konferencji, seminariów i szkoleń. Gazeta przeznaczona przede wszystkim dla organizacji i instytucji. Otrzymuje ją blisko 2000 odbiorców. Pozostała część nakładu dostępna jest - nieodpłatnie - w regionalnych i lokalnych punktach Eurodesk Polska.


#europadlaaktywnych

stopka strony