Publikacje

Europa dla młodzieży

Publikacja "Europa dla młodzieży" opisuje wybrane zagadnienia z zakresu europejskiej polityki młodzieżowej. Jest uzupełnieniem konkursów i warsztatów prowadzonych przez Eurodesk Polska w ramach ogólnopolskiego projektu o tym samym tytule.

Edukacja pozaformalna, czyli - w wydaniu europejskim - program „Młodzież w działaniu”. Wszystko wskazuje na to, że ten flagowy okręt polityki młodzieżowej UE, wspierający m.in. wymiany, inicjatywy i wolontariat młodzieżowy, już za niespełna dwa lata przestanie istnieć. Dialog usystematyzowany, czyli konsultacje polityków, urzędników i ekspertów z młodzieżą prowadzone na pozimie europejskim, krajowym i regionalnym. Bezrobocie, dostęp do informacji, wykluczenie społeczne, aktywność obywatelska to tylko niektóre tematy usystematyzowanego dialogu. Informacja młodzieżowa, czyli system zapewniający wszystkim młodym ludziom dostęp do informacji, odpowiadający na ich rzeczywiste potrzeby i zainteresowania. Takie systemy stworzyła większość krajów europejskich. A Polska? Polska od lat pozostaje białą plamą na europejskiej mapie krajów posiadających struktury informacji młodzieżowej. Solidarność międzypokoleniowa, czyli priorytet UE roku 2011. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ma m.in. dać odpowiedź na pytanie, czy rosnąca liczba osób starszych będzie stanowić obciążenie dla młodszych, pracujących pokoleń? Wielojęzyczność, czyli warunek zwiększenia mobilności zawodowej i zmniejszenia bezrobocia młodzieży. Dobra znajomość języka obcego to także lepsza praca i zarobki, o czym co roku przekonują organizatorzy Europejskiego Dnia Języków. Bezrobocie młodzieży, czyli najważniejszy problem młodego pokolenia. Jak go rozwiązać? W ramach inicjatywy „Mobilna młodzież” Unia proponuje cały pakiet nowych inicjatyw - pożyczki, poradnictwo zawodowe, karta rabatowa, programy stażowe i szkoleniowe, zachęty dla przedsiębiorców. Czy unijna recepta na bezrobocie młodzieży okaże się skuteczna. "Europa dla młodzieży" dostępna jest we wszystkich punktach informacyjnych Eurodesk Polska. Otrzymują ją uczestnicy prowadzonych w całej Polsce warsztatów "Europa dla Młodzieży".

stopka strony