Publikacje

Głos Młodzieży

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) w roku 2008 zdominowały debaty młodzieży o polityce Unii Europejskiej.

 W czasie debat młodzież pracowała nad rekomendacjami dla Unii Europejskiej, która miała je wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu priorytetów polityki młodzieżowej na kolejne lata. Największa debata odbyła się w Warszawie. Jej przebieg i wypracowane rekomendacje dokumentuje „Głos Młodzieży” - dodatek tematyczny do „Twojego Eurodesku”, wydany w grudniu 2008 r.

stopka strony