Publikacje

Nauka poza szkołą

Dokumentujemy konferencję "Edukacja poza formalna a rynek pracy", którą w grudniu 2009 w Warszawskim Marriotcie zorganizowała Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu".

Cel konferencji był jasny: zidentyfikować szanse i problemy, jakie wiążą się z pozaszkolnymi formami kształcenia oraz udowodnić, że program „Młodzież w działaniu” to nie tylko frajda dla młodych ludzi, ale także źródło przydatnych na rynku kompetencji. Cel kolejnego dodatku do "Twojego Eurodesku" jest równie jasny - oddać przebieg, pokazać rezultaty konferencji, a przede wszystkim udowodnić, że edukacja poza formalna jest często faktycznym rozwiązaniem problemów istniejących na rynku pracy, z czego, niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę.

W gazetce m.in wywiady z pracownikami MEN-u, Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu", socjologiem Jackiem Kurzępą oraz wypowiedzi uczestników konferencji.

stopka strony