Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

30 dni w Grecji


Wolontariusze, którzy wezmą udział w tym projekcie, odegrają kluczową rolę w organizacji Kozani Youth Fest 2024 festiwalu promującego wzmocnienie pozycji młodzieży i europejską solidarność.

Organizatorem projektu jest GO Alive NGO - organizacja, której celem jest wspieranie uczestnictwa młodzieży oraz promocja projektów mobilności.

Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie m.in:

  • organizacja festiwalu Kozani Youth Festiwal 2024;
  • promocja projektów solidarności;
  • wspieranie uczestnictwa młodzieży.

Wolontariuszem mogą zostać osoby:

  • w wieku 18-30 lat;
  • znające język angielski min. na poziomie B1;
  • zainteresowane projektami mobilności;
  • otwarte i komunikatywne.

Organizatorzy pokryją koszty zakwaterowania oraz podróży. Uczestnicy będą otrzymywać miesięczne kieszonkowe w wysokości 120 EUR miesięcznie.  

Formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji.

stopka strony