Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

AKCJA 4.0 - szkolenie dla liderów/ek młodzieżowych


Fundacja Tu i Tam szuka 12 zmotywowanych młodych osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich.

Cel

Kulminacyjnym punktem szkolenia będzie realizacja grupowego projektu lokalnego. Oprócz zdobytej wiedzy, uczestnicy będą także mieli szansę poznać ciekawe osoby i dobrze się bawić.

Program szkoleń:
Blok analogowy (32 godziny lekcyjne): - Integracja - Komunikacja w grupie - Praca i współpraca w grupie - Teambuilding - Kreatywność - Asertywność
Blok e-społeczny
(32 godziny lekcyjne): - Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska - Partycypacja społeczna - Formy i narzędzia aktywizmu - Planowanie od podstaw własnego projektu aktywistycznego
Blok 4.0 (32 godziny lekcyjne): - Internetowe narzędzia aktywistyczne - Dziennikarstwo obywatelskie - Media społecznościowe - Bezpieczeństwo w sieci - Aplikacje i programy multimedialne przydatne w działalności społecznej i obywatelskiej
Organizacja projektu lokalnego: W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł.
Coaching: Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką. Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji,planowanie, rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.

Forma szkolenia

Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych w Lublinie oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych), razem 12 dni. 9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie online.

Dofinansowanie

Program jest bezpłatny. Na szkoleniach stacjonarnych organizatorzy zapewniają obiad oraz catering.

Dodatkowe informacje

www.fundacjatuitam.pl

stopka strony