Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

EKS w czasach koronawirusa


Spotkaj się online z ekspertami młodzieżowymi z całej Europy i razem zastanówcie się, jak będzie wyglądać przyszłość programu Europejskiego Korpusu Solidarności w czasach pandemii.

Cel

Organizatorzy konferencji liczą na stworzenie forum skierowanego do osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w inicjatywę Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby:
- podzielić się dobrymi praktykami dotyczącymi wdrażania projektów wolontariackich w czasach pandemii,
- znaleźć pomysły na to, jak wspierać się mogą zagraniczni wolontariusze i lokalna społeczność,
- stworzyć sieć wsparcia dla mentorów, wolontariuszy, koordynatorów,
- dowiedzieć się, jak zaplanować kolejne działania EKS.



Kto może aplikować

Trenerzy, mentorzy wolontariuszy, pracownicy młodzieżowi, wolontariusze.

Dodatkowe informacje

www.salto-youth.net

stopka strony