Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Europejskie Forum Uczenia się i Nauczania


Na początku lutego w Niemczech odbędzie się Europejskie Forum Uczenia się i Nauczania. Aplikować można do 24 stycznia!

Europejskie Forum Uczenia się i Nauczania stanowi platformę do zbadania powiązania między społeczną odpowiedzialnością szkolnictwa wyższego a działalnością edukacyjną i dydaktyczną uniwersytetów oraz dyskusji na temat tego, w jaki sposób uniwersytety usprawniają uczenie się i nauczanie.

Wydarzenia przeznaczone jest dla:

  • studentów;
  • rektorów;
  • wykładowców;
  • pracowników uczelni.

Koszty

Opłata uzależniona jest od pełnionego przez kandydata stanowiska. Tabela z kosztami znajduje się na stronie Organizatora.

Więcej informacji.

stopka strony