Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Festiwal Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ

Edukacyjne wydarzenie w Toruniu dla NGO, osób pracujących z młodzieżą, społeczników i innych aktywnych!


Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w Festiwalu Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ, czyli w szkoleniach przygotowanych przez absolwentów i absolwentki 23. Szkoły Trenerskiej. W ramach wydarzenia organizowanego w dniach 1-2 października roku będzie można wziąć udział w 7 warsztatach w Toruniu.

SKRÓCONY PROGRAM FESTIWALU

1. Kobieta odważna i uważna – na siebie i świat – warsztaty dla kobiet 18+
Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska

Termin: 2/10/2021 (sobota) Czas: 9.00-17.00
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją, ul Grunwaldzka 38, Toruń
Zgłoszenia do 28.09.2021 roku pod adresem: agnieszka.dorota.zakrzewska@gmail.com

2. Zasadność ochrony danych osobowych w gminnych bibliotekach publicznych – szkolenie dla bibliotekarzy i bibliotekarek z gminnych bibliotek publicznych
Prowadząca: Joanna Krasowska

Termin: 1/10/2021 (piątek), Czas: 9.00-17.00
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją, ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 12 osób. Zgłoszenia do dnia 15.09.2021 roku przez https://forms.gle/f5mqvXqvsbDq6TW99

3. Komunikacja w mediach społecznościowych – jak robić to dobrze? - warsztaty dla społeczników i
społeczniczek, ngo, osób zainteresowanych rozwojem
Prowadząca: Aleksandra Kulik

Termin: 1/10/2021 (piątek), Czas: 9.00-17.00
Miejsce: Centrum Aktywności Willa z pasją, ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób. Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 przez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf2IEfEa2u8FS.../viewform

4. Wolontariat w kulturze- organizacja wolontariatu skrojona na miarę potrzeb organizacji i
wolontariuszy – szkolenie dla pracowników instytucji kultury oraz organizacji kulturalnych
Prowadząca: Aleksandra Ziętek

Termin: 2/10/2021 (sobota), czas: 9.00-17.00
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 12 osób. Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku pod adresem: aleksandra.ztk@gmail.com

5. Działaj / zmieniaj – jak planować i realizować lokalne inicjatywy – szkolenie dla aktywnych mieszkanek i mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych działających na terenie województwa
Prowadzący: Iga Sypek, Bartek Mielczarek

Termin: 1-2/10/2021 (piątek – sobota), czas: 9.00-16.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki. Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych, ul. Grunwaldzka 25, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób. Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku pod adresem: igazoran@onet.eu

6. Neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty samosterowności uczniów – szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek
Prowadząca: Nina Gralczyk

Termin: 2/10/2021 (sobota), Czas: 9.00-17.00
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 12 osób. Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku pod adresem: nina.gralczyk@gmail.com

7. Portfel z wieloma kieszeniami – szkolenia dla NGO
Prowadzący: Anna Górak, Łukasz Janiszewski

Termin: 1-2/10/2021 (piątek – sobota), czas: 9.00-17.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki. Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych, ul. Grunwaldzka 25, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób. Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku pod adresem: lukasz.janiszewski@fundacjasalix.pl

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia na każde szkolenie przyjmowane są oddzielnie pod linkiem/adresem wskazanym przy konkretnym wydarzeniu. Termin aplikowania do 28.09.2021!

Dodatkowe informacje

Festiwal organizowany jest przez 23. Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie, Centrum Aktywności Lokalnej "Willa z pasją" w Toruniu oraz Lokalną Grupę Działania dla Miasta Torunia. Partnerem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Gospodarki. Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych w Toruniu.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Aleksandra Kulik
e-mail: aleksandra.kulik@sempre.org.pl