Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Forum Twórczych Pokoleń 


Jesteś autorem projektu, który promuje idee wzmacniania spójności społecznej? Weź udział w Forum Twórczych Pokoleń we Francji i zaprezentuj swoją inicjatywę!

Udział w Forum Twórczych Pokoleń to okazja do przedstawienia swojego projektu lub inicjatywy związanej z obywatelstwem i ideą promowania spójności społecznej. Projekt może być powiązany z wieloma tematami: środowisko, edukacja, kultura, dialog międzykulturowy, walka z dyskryminacją itp. 

Forum będzie miało miejsce w Nantes we Francji w dniach 24-27 października. 

Kto może wziąć udział?

  • osoby w wieku 18-30 lat;
  • osoby mieszkające w Nantes lub osoby pochodzące z państw członkowskich Rady Europy;

Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest zaprezentowanie projektu, który przyczynia się do wzmacniania spójności społecznej. Jeden projekt mogą prezentować maksymalnie 2 osoby. 

Koszty 

Koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników z Europy pokryje gmina Nantes.

Więcej informacji. 

stopka strony