Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

fYOUture of YOUth


Na przełomie lutego i marca 2023 r. w Bukareszcie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona europejskim programom i politykom młodzieżowym. Podczas wydarzenia spotkają się pracownicy młodzieżowi oraz decydenci z całej Europy.

“fYOUture of YOUth” to 3-dniowa konferencja, podczas której eksperci zajmujący się politykami młodzieżowymi oraz pracą z młodzieżą dokonają ewaluacji europejskich programów skierowanych do młodzieży oraz będą mieli okazję podyskutować o przyszłości młodzieży w Europie.

Wydarzenie skierowane jest do:

  • osób pracujących z młodzieżą (liderzy młodzieżowi, kierownicy projektów młodzieżowych, koordynatorzy wolontariatu, mentorzy i trenerzy młodzieży, obecni/byli beneficjenci programów europejskich);
  • decydentów ds. polityki młodzieżowej (na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim);
  • młodych badaczy;
  • przedstawicieli Agencji Narodowych.

Decydenci ds. polityki młodzieżowej będą mieli szansę na bezpośrednią interakcję z przedstawicielami młodzieży, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób polityki, które wdrażają wpływają na życie młodych ludzi w całej Europie. 

W programie imprezy zaplanowano m.in. interaktywne warsztaty, panele dyskusyjne oraz wykłady. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty związane z partycypacją pokrywa Narodowa Agencja.

 Zgłoszenia wysyłać można do 22.01.2023.

Więcej informacji

stopka strony