Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Hackathon SOLVE THE GAP


Masz 48 godzin, żeby razem ze swoim zespołem zaproponować rozwiązanie, dzięki któremu młodzi ludzie będą chętniej uczestniczyć w życiu politycznym.

EU Youth Digital Hackathon to inicjatywa skierowana do młodych innowatorów. Uczestnicy wydarzenia będą musieli zaproponować rozwiązanie, które zwiększy demokratyczne uczestnictwo młodych ludzi w pięciu kategoriach:

  • Fight Youth Vote Abstention in Elections
  • Youth Outreach and Access to Youth-Friendly Information
  • Building Transparency and Trust in Government
  • Youth Engagement in Policy-Making
  • Youth in Positions of Power

Kto może aplikować

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, kto chce wcielić w życie swój innowacyjny pomysł i ma nie więcej niż 30 lat. Uczestnicy muszą startować w zespołach liczących od 3 do 6 osób, zgłoszenia indywidualne również są możliwe (taka osoba będzie musiała dołączyć do innego zespołu).

Dofinansowanie

Udział w hackathonie jest bezpłatny. Zwycięski zespół otrzyma 10 tys. euro i wsparcie w rozwijaniu swojego pomysłu.

Dodatkowe informacje

https://taikai.network/en/cnj-portugal/challenges/solvethegap

stopka strony