Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Jak przeciwdziałać dezinformacji i mowie nienawiści?


Jak zapobiegać wykorzystywaniu mediów społecznościowych do polaryzacji społeczeństwa i zwiększania nietolerancji? Biuro UNESCO w Brukseli zaprasza do udziału w konferencji organizowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Pokoju.

Uczestnicy wydarzenia porozmawiają o tym, jak zarządzać treścią w mediach społecznościowych w taki sposób, aby przeciwdziałać mowie nienawiści w Internecie i dezinformacji oraz wspierać wzajemny szacunek i zrozumienie dla Pokoju. W dalszej części poruszą kwestię roli Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w ustalaniu globalnych standardów oraz porozmawiają o działaniach, które można podejmować na szczeblu lokalnym.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną również następujące zagadnienia:

  • Rola mediów społecznościowych w promowaniu pokoju i dostępu do informacji.
  • Jak zapobiegać wykorzystywaniu mediów społecznościowych do polaryzacji społeczeństwa, szerzenia dezinformacji, zwiększania nietolerancji lub podsycania nienawiści i konfliktów?
  • W jaki sposób można szanować wolność wypowiedzi, zapewniając jednocześnie, że potencjalnie szkodliwe treści nie będą rozprzestrzeniane?

Konferencja odbędzie się online i jest organizowana przez Biuro UNESCO w Brukseli przy wsparciu Unii Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz w ramach przygotowań do Powszechnego Dnia Dostępu do Informacji.

Kto może aplikować

Pracownicy młodzieżowi, organizacje pozarządowe, akademicy.

Formalności aplikacyjne

Formularz rejestracyjny można znaleźć na stronach UNESCO.