Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Jak walczyć z dyskryminacją wśród młodzieży


Dzięki konsultacjom organizowanym przez Radę Europy dowiesz się, jak sektor młodzieżowy może promować integrację, tolerancję i wspierać aktywne uczestnictwo.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o złożonej dyskryminacji i intersekcjonalności. Razem zastanowią się także, jak różne organizacje młodzieżowe mogą działać wspólnie na rzecz równego traktowania.

Kto może aplikować

Do udziału są zaproszeni m.in.
- przedstawiciele młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
- liderzy młodzieżowi zaangażowani w działanie na rzecz praw człowieka,
- przedstawiciele władz krajowych z sektora młodzieży,
- przedstawiciele środowiska akademickiego zajmujący się problematyką młodzieży.

Dodatkowe informacje

https://rm.coe.int/cmeeting-intersectionality-concept-note-and-participants-registration-/1680a11fbb%20

stopka strony