Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Kurs MOOC


MOOC to bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych kurs, podczas którego uczestnicy dowiedzą się więcej o Europejskim Korpusie Solidarności. 

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się:

  • jak osiągnąć większy wpływ dzięki projektom EKS;
  • jak zorganizować projekt wolontariatu i jak zostać wolontariuszem Korpusu;
  • jak grupa młodzieżowa może przygotować i wdrożyć lokalny projekt solidarnościowy;
  • jak przygotować się do ubiegania się o grant EKS;
  • jak zdobyć Odznakę Jakości Korpusu Solidarności;
  • jakiego rodzaju wsparcie jest dostępne dla młodych ludzi w projektach EKS.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim. Większość treści została przetłumaczona na hiszpański, włoski, niemiecki i turecki.

Uczestnicy zdobędą Open Digital Badge oraz certyfikat Youthpass.

Więcej informacji. 

stopka strony