Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Młodzi widzialni


Jak sprawić, by głos młodzieży był słyszany? O swoich strategiach podczas bezpłatnego webinarium opowiedzą aktywiści z Estonii i Irlandii.

Cel

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak stworzyć strategię działań młodzieżowych oraz jaką rolę odgrywa sprawna komunikacja. O swoich doświadczeniach opowiedzą aktywiści z Estonii oraz Irlandii.

Kto może aplikować

Do udziału w szkoleniu zaproszeni są aktywiści młodzieżowi, osoby pracujące z młodzieżą, mentorzy wolontariuszy, trenerzy, badacze.

Dodatkowe informacje

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/webinar-making-youth-participation-visible.8755/

stopka strony